Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS

Forskning är att upptäcka

I cancerforskningen kan varje upptäckt rädda liv.
Varje år får 50 000 människor i vårt land diagnosen cancer. Samtidigt som den siffran ökar kan vi bota allt fler – i dag botar vi hälften av dem som drabbas.
I dag finansieras 90 % av all cancerforskning av privatpersoner. Det säger en del om hur viktig Din insats är.
Det är tack vare generösa givare som vi har möjlighet att utveckla och stimulera cancervården nära Dig.
God forskning lokalt kommer patienterna i närområdet först till nytta och god sjukvård bedrivs bäst av öppen, nyfiken och kunnig personal.


Universitetssjukhuset MAS

Om Du bor här kan Du hjälpa fler att överleva här

geranium blomma

Varför ska Du stödja forskning i Malmö när cancer är en världsgåta?

Jo, för att i USA, Japan, England, Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund arbetar alla med samma pussel. Bit för bit växer kunskapen om cancerns gåta fram. En bit kommer från Malmö och den är viktig för helheten.
Stödjer Du ett lokalt team, bidrar Du till det globala resultatet.
Fondens uppgift är att stödja cancerforskningen nära Dig. Genom att vi samlar in och förvaltar pengar är det vi som ser till att forskare vid och omkring Malmödelen av Skånes onkologiska klinik åstadkommer resultat som uppmärksammas världen över.

Vill Du vara med och hjälpa fler att överleva cancer?