Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS

Ge en Gåva

Ge en gåva genom att betala till Bankgiro: 900 - 3922


90 Konto Svensk Insamlings Kontroll geranium blad

Det är tack vare generösa givare som vi har möjlighet att utveckla och stimulera cancervården nära Dig.

geranium blomma

Sekretess

När Du skänker en gåva till vår stiftelse garanterar vi, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), att vi behandlar dina person- och kontaktuppgifter konfidentiellt. Vi lämnar ej vidare Dina uppgifter.